Ogłowie

Ogłowie stanowi podstawowy element rzędu końskiego. Zbudowane jest ono ze skórzanych pasków, takich jak: nagłówek, pasek potyliczny, podgardle, naczółek, pasek nosowy nachrapnika, podbródka nachrapnika, kółeczka nachrapnika, wędzidła, wodze, a także stopera do wytok. Ogłowie służy głównie do pomocy jeźdźcowi w zapanowaniu nad koniem i przekazywania poleceń. Zakłada się go na łeb konia i wymusza on na koniu działania poprzez zaciski. Wybierając go należy jednak mieć na względzie dopasowanie do stylu jazdy.